ms-ISOROMCERTification este un Organism de Certificare a Sistemelor de Management, indeplinind cerintele din referentialele de acreditare conform SR EN ISO 17021:2011 si Centru de Instruire/evaluare a competentelor profesionale.

Organism de inspectie CISE acreditat SAAS pentru SMRS  
Membru afiliat  A.N.S.I.
Membru  B.S.I.
 
 
Acreditat  ANC, Auditor SMC ISO 9001:2008; SMM ISO 14001; OHSAS 18001; HACCP ISO 2200 
 
Afiliat la Asociatia Romana de Mediu, membra a
 
 
PERSONAL DE EVALUARE
Pentru activitatile de certificare si instruire pe care le desfasoara, ms-ISOROMCERTification utilizeaza auditori calificati cu o bogata experienta la nivel national si international, care si-au demonstrat competenta ca auditori sef, auditori si experti, indeplinind cerintele SR EN ISO 17021:2011
 
CERTIFICARE
 • Sisteme de Management al Calitatii - ISO 9001
 • Sisteme de Management al Mediului - ISO 14001
 • Sisteme de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale - OHSAS 18001
 • Sisteme de Management al Responsabilitatii Sociale – Social Accountability 8000
 • Sisteme de Management al Securitatii Informatiei - ISO/IEC 27001
 • Sisteme de Management al Energiei - ISO 16001
 • Sistem de Management al Sigurantei Alimentelor – HACCP / ISO 22000
 • ISO 29990:2010, Servicii de educatie non-formala si formare profesionala
 
EDUCATIE
 • Auditor Sisteme de Management al Calitatii - ISO 9001
 • Auditor Sisteme de management al Mediului - ISO 14001
 • Auditor Sisteme de Management a Sanatatii Securitatii Ocupationale - OHSAS 18001
 • Manager Sisteme de Management al Calitatii - ISO 9001
 • Manager Sisteme de management al Mediului - ISO 14001
 • VEZI PREZENTARE CURSURI
 
AUDIT
La cererea firmelor, organizam audituri de seconda parte la furnizorii si clientii acestora, conform standardelor de referinta si cerintelor clientului.